Nasze aplikacje

Ikona aplikacji

Oblicz wymiary gwintów metrycznych, trapezowych i rurowych, a także ich tolerancje, odchyłki oraz wymiary graniczne.

Zgodnie z:

  • PN, ISO, EN

Dostępne gwinty:

Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do gwintu metrycznego lub trapezowego oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

  • PN, ISO, DIN

Dostępne sprawdziany do gwintów:

Ikona aplikacji

Zaprojektuj sprawdzian do wałków lub otworów oraz odpowiadające mu przeciwsprawdziany. Oblicz wymiary graniczne sprawdzianów, określ ich tolerancje, odchyłki oraz dopuszczalne zużycia.

Zgodnie z:

  • ISO/R 1938:1971
  • PN‑M‑02140:1972
  • PN‑EN ISO 286‑1:2010
  • PN‑EN ISO 286‑2:2010
Ikona aplikacji

Konwertuj jednostki miar kilkudziesięciu wielkości fizycznych. Przeliczaj ponad 280 jednostek!

Zgodnie z:

  • ISO 80000
  • NIST Spec. Public. 811
  • NIST Handbook 44
Ikona aplikacji

Oblicz reakcje podporowe, momenty zginające, ugięcia i kąty ugięcia belek o stałym przekroju. Zobacz wykresy sił tnących i momentów zginających.

Zgodnie z:

  • Teoria wytrzymałości materiałów

Poprawny XHTML 1.1 Poprawny CSS